Chà là khô nguyên cành Sanwan Tusnisia – Date 2025

Chà là khô nguyên cành Sanwan Tusnisia – Date 2025
Mua ngay
Mã giảm giá
Giảm 15K
Giảm 10K
Giảm 5K
  • Chà là nguyên cành nhập khẩu Tunisian.
  • Date xa 2025
  • Hàng loại 1, bao check chính hãng.